Gazdaság- és Vidékfejlesztési Társaság

Bemutatkozás

Egyesületünk, a Gazdaság- és Vidékfejlesztési Társaság 2013 januárjában jött létre a helyi közösségek megerősítése, a vidék gazdaságának és élhető környezetének javítása, megtartó erejének növelése érdekében.

2014 novemberében az addig jogi személyiség nélküli civil összefogás a Magyar Gazdaságfejlesztési Civil Mozgalom „beintegrálódott” egyesületünkbe. Az MGCM, a magyar termelőket-gyártókat összefogó civil szerveződés céljai egyeznek Egyesületünk céljaival. Tagjai és partnerei számára fontos a hazai gazdaság fejlesztése, többek között a termelés, a feldolgozóipar, a gépgyártás, a környezetvédelem, a technológiai-fejlesztések stb. tekintetében.

Közreműködünk a vidéken képződő szellemi és tárgyi értékek létrehozásában, fejlesztésében, azok megőrzésében, megismertetésében és terjesztésében. Segítjük és erősítjük a benne élők, a vele élők, a tőle függők életét és érdekeit.

A Gazdaság- és Vidékfejlesztési Társaság, a GVT civil társaság, s mint ilyen, az alapítók, a tagság, a képviselt szervezetek által meghatározott célok elérésének érdekében hangsúlyos képviseletet kívánunk vállalni más civil alakulatok, intézmények, szakmai, állami, társadalmi szervezetek és a versenyszféra irányába.

Aktuális GFP

Tisztelt Tagtársak, leendő Tagjaink!

Ezúton felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Bosznia-Hercegovinában a CED közép-európai gazdaságfejlesztési hálózat nonprofit kft és a Bosnyák Progressus Alapítvány 2022. év folyamán pályázatot fog kiírni a nyugat-balkáni térség egyes régióiban gazdálkodó mezőgazdászok számára mezőgazdasági gépek beszerzésére. E program kiváló lehetőséget jelent a hazai mezőgépgyártók számára az értékesítés volumenének növelésére, a gyártmányaik külpiaci értékesítésére!

Azok a tagtársaink és leendő tagjaink, akik személyesen szeretnének részt venni ebben a programban, azok számára az Egyesületünk a pályázat nyitvatartási ideje alatt négy boszniai településen biztosít irodát, ahol a régió gazdáival találkozhatnak. A kiadható helyek száma természetesen korlátozott, így a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni az érdeklődéseket egészen addig, amíg az irodai férőhelyek be nem telnek.  

Egyesületünk célja a hazai mezőgépgyártás erősítése, ezért kizárólag magyar gyártókat fogadunk. A jelentkezés feltétele egyrészt tagsági viszony létesítése, másrészt a forgalmazni kívánt gyártmányok magyar származásának hiteles igazolása, amelyet egyesületünk vezetősége személyesen, vagy a bekért hitelesített dokumentumok segítségével ellenőrizni fog.

Az érdeklődők ez ügyben keressék az egyesület elnökét, Sallay Viktóriát a +36 20 353 55 33 telefonszámon, vagy írjanak a titkarsag@gvt.hu email címre. 

Küldetésünk

Feladatunk a helyi közösségek megerősítése, a vidék gazdaságának és élhető környezetének javítása, megtartó erejének növelése. Kezdeményezünk és bekapcsolódunk minden olyan tevékenységbe, amelyek hozzájárulnak a vidékfejlesztéshez, az ott élők és dolgozók megtartásához, életminőségük javításához, a helyi közösségek megerősítéséhez.

Gazdaság-, és kereskedelemfejlesztés

A gazdaságélénkítő, kereskedelem-fejlesztő tevékenységünkkel segítjük partnereink termékeinek és szolgáltatásainak megismertetését, elterjesztését, kiajánlását, értékesítését kül- és belpiacon egyaránt. Közreműködünk hazai és nemzetközi termelési kooperációk kialakításában, kapacitásbővítésében.

K+F: kutatás és fejlesztés

Kutatási és fejlesztési feladataink például: környezetalakítás, új technológiák kutatása fejlesztése, azok gyakorlatba történő átültetése. Már létező technológiák – de a kárpátmedencében még nem ismertek – meghonosítása bevezetése. Műszaki fejlesztés, termelés hatékonyságát javító eszközök módszerek kutatása, fejlesztése, terjesztése elsősorban a vízgazdálkodás, az infrastruktúra, a termő- és erdőterületek valamint a termék-előállítás, gyártás tekintetében. Különös figyelmet fordítunk a fenntartható fejlődést szolgáló eszközök, szolgáltatások, know-how-k stb. „felkarolására” és bemutatására.

Oktatás - képzés - nevelés

Feladatunknak tekintjük a megfelelő szintű tájékoztatást, az oktatást, nevelést, képzést kisgyermek kortól az „öregkorig”. Az óvodáskorú játékos ismeretterjesztéstől az általános-, közép-, és felsőfokú képzésen át a felnőtt korúak szemléletalakításáig terjedő oktatás-nevelő tevékenységgel szeretnénk hozzájárulni a vidék fejlődéséhez, a vidéken élők szemléletváltásához, a vidék megítésélének javításához, a vidéki élet vonzóbbá tételéhez, a vidék szellemi tőke vonzó képességének javításához.

Tanácsadás - érdekképviselet

Segítjük partnereinket a tanácsadással, pályázati források felkutatásával, pályázatírással, pénzügyi konstrukciók bemutatásával, érdekképviselettel és érdekérvényesítéssel, lobbi tevékenységgel.

Munkaerőpiaci integráció

Közreműködünk a vidéken élő fiatalság munkaerőpiacra történő belépésében, a vállaklozóvá válásban. Segítjük a közép-, és idősebb korosztály munkaerőpiaci integrációját.

Versenyképesség javítása

Közreműködünk a vidéki vállalkozások versenyképességének javításában, üzleti környezetük fejlesztésében (pl.: klaszterek „életre” hívásában, vállalkozói készségek és képességek fejlesztésében)

Társadalom-, és értékmegőrzés

A társadalmi anomáliák (pl.: elvándorlás, szegregáció stb.) megszüntetésének, megmaradásunk, identitástudatunk erősítésének fontos eszköze a nemzeti érzés fejlesztése és helyes behelyezése globalizálódó világunkba. Ilyen eszközök egyike például az évszázadok alatt összegyűlt Magyar Értékek, Hungarikumok (kulturális, ipari, épített stb.) megőrzése, bemutatása, terjesztése. Feladatunknak tartjuk tehát, a társadalmi anomáliák felszámolását az identitástudat erősítését rendelkezésre álló eszközeink segítségével (kiállítások, konferenciák, rendezvények, sajtótájékoztatók stb.) oly módon, hogy az összhangban legyen az európai integrációval.

Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden hazai és külföldi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más civil szerveződéssel és szövetséggel, oktatási intézménnyel, kamarával, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Aktívan tevékenykedünk annak érdekében, hogy fejlesszük a Nemzetközi kapcsolatokat és hazánk európai integrációját.

Tevékenységünk

Tagjaink ingyenesen vagy jelentős kedvezménnyel vehetnek igénybe – egyébként „borsos” árú – szolgáltatásokat. E szolgáltatások egyik részét az egyesület illetve az egyesületben dolgozók nyújtják, másik részét tagjaink. Ilyenek például:

 • Az GVT – MGCM állandó szakmai-üzleti rendezvényeinek szervezése
 • Szakmai bemutatók, fórumok, előadások, börzék, promóciók termelői árubemutatók szervezése
 • A tagok, partnerek megjelenésének megszervezése hazai és külföldi kiállításokon, vásárokon. E rendezvényekhez kapcsolódó sajtótájékoztatók, üzleti találkozók lebonyolítása.
 • Termelői-gyártói napok, nyitott kapuk rendezvények, szakmai-termelői-gyártói előadások, konzultációk, továbbképzések.
 • Érdekképviselet, érdekérvényesítés
 • Pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, pályázat írás
 • Kutatás – fejlesztési együttműködések kialakítása
 • Versenyképesség javítása
 • Munkaerőpiaci integráció
 • Új szellemiségű rendezvények a külpiacokon. A „Tárgyalj és Szerződj!” rendezvényeink többet jelentenek, mint a hagyományos üzletkötések, hiszen az eredmények nem hetek, hónapok, esetleg évek múlva jelentkeznek, hanem – mivel a kapcsolatokat valós igények alapján fűzzük össze – a megállapodások, szerződéskötések helyben, rögtön köttetnek.

Eredményeink

Tagjaink számára önálló árubemutatót biztosítottuk:

 • 2014-2021 között Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Bukarestben
 • 2017-2021-ban Érmihályfalván, Zentán
 • 2017-ben Krakkóban

2014 és 2021 között tagjaink számára önálló árubemutatót, terepi bemutatót, üzleti konferenciát szerveztünk:

 • Topolyán, Zentán, Szabadkán, Nagybecskereken, Magyarkanizsán, Feketicsen stb. (Vajdaság)
 • Brassóban, Csíkszentkirályon, Székelyudvarhelyen, Baróton, Érmihályfalván, Pécskán, Nagyszalontán, Calarasban stb. (Erdély, Románia)
 • Krizevciben, Splitben, Eszéken (Horvátország)
 • Beregszászon, Salánkon (Kárpátalja)

MGCM KÖZREMŰKÖDÉSE FÜGGETLEN PROJEKTEKBEN:

Turisztikai együttműködés szervezése az MGCM közreműködésével román-magyar nemzeti parkok között

A turisztikai célú együttműködés szervezése. A benne résztvevő tagok különleges értékeinek minél szélesebb körű megismertetése, programjaik és eseményeik integrálása, megosztása, közös programok kialakítása, szervezése.

 • Hagyományos turizmus – Rendezvényturizmus – Gasztroturizmus.
 • Civil természet- és környezetvédelem.
 • Kulturális és ismeretterjesztő együttműködések.
 • Sport- és extrémsport kapcsolatok.
 • Oktatási intézmények, szervezetek ismeretterjesztéshez, oktatáshoz kapcsolható turisztikai események, rendezvények.

A RENDSZER TURISZTIKAI ALAPPILLÉREI

Romániában:

 • 1. Retyezáti Nemzeti Park (Parcul National Retezat)
 • 2. Zsil-völgye Nemzeti Park (Parcul National Defileul Jiului) és Havasalföld
 • 3. Domogléd – Cserna-völgy Nemzeti Park (Parcul National Domogled-Valea Cernei)

Magyarországon:

 • 1. Kiskunsági Nemzeti Park
 • 2. Kiskőrös város és az adott kistérség városai
 • 3. Bács-Kiskun megyei városok, községek, falvak
 • 4. Natura Park, Kecel
 • 5. Körös-Maros Nemzeti Park
 • 6. Békés megyei városok, községek, falvak

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER CÉLZOTT KÖZPONTJAI

Romániában:

Hátszeg (Hateg) – Petrozsény (Petrosani) – Farkaslaka (Lupeni) – Hobicaurikány (Uricani)

Magyarországon:

Kecskemét – Kiskőrös – Kecel – Izsák – Szarvas – Békéscsaba – Gyula – Battonya

BIOGÁZÜZEM ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONT

Az MGCM együttműködési tervezete szerint biogáz üzem és logisztikai központ létrehozásában segítkezik lehetőségeihez mérten, legjobb tudásával.

Közreműködünk a projekt ismertetésében, a térségben élő őstermelőktől, családi gazdaságokból történő alap- és nyersanyagellátás szervezésében (zöld hulladék, istállótrágya, gabonaszártörek, egyéb mezőgazdasági hulladék és parlagfű).

Az üzem mellékterméke a meleg víz és gőz, amely alkalmas a fóliaházak fűtésére (zöldség- és gyümölcstermesztés).

A keletkező ammóniummal megoldható a hűtőház hűtőenergiája is.

A felszabaduló széndioxid a fóliás növényekre fejlődésfokozóként hat.

Érdekképviselet

Egyesületünk összefogó civil szervezetként a tagok érdekképviseletét látja el a külpiacokon. Tagjaink főként hazai mezőgépgyártók, ipari berendezések gyártói, élelmiszerfeldolgozók.

ÜZLETFEJLESZTÉS

Egyesületünk az alapszabályban rögzített céljaival összhangban különböző gazdaság- és kereskedelemfejlesztési rendezvényen biztosít bemutatkozási lehetőséget tagjai számára. Évente 10-15 kiállítási megjelenést biztosítunk a kecskeméti Promacht Kiállításszervező Bt., és a Bt. határon túli rendezvényszervező partnereinek a segítségével. A kiállításokon kívül minden évben 10-12 terepi bemutatót, 25-30 üzleti találkozót szervezünk. E rendezvényeken tagjaink gyártmányait, termékeit, szolgáltatásait népszerűsítjük a határon túli gazdák és a vállalkozások körében Erdély, Kárpátalja, Vajdaság és Felvidék területén. A Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Program indulását követően elsősorban azon régiókban dolgozunk, amely régiókban a Magyar Kormány a Programot elindította.

ÉRTÉKESÍTÉSI SEGÍTSÉG

A Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Programban érintett területeken tagjaink számára kereskedelmi háttértámogatást, értékesítői hálózatot, infrastruktúrát biztosítunk az Umwelt Kft, a Transagrar srl (Csíkszentkirály/Székelyföld), PB Agrar Machine srl. (Nagyvárad/Partium), Tradwelt ooo (Beregszász/Kárpátalja), Proput doo. (Palics/Vajdaság), Ecce Via doo. (Split-Eszék/Horvátország) cégek közreműködésével.

CÉLTERÜLET

Alapszabályunk kimondja, hogy fő tevékenységi területünk a kárpátmedencei kultúr- és gazdaságföldrajzi terület, éppen az a terület, ahol a Gazdaságfejlesztési Programok elindultak és működnek.  

Kapcsolat

Gazdaság- és Vidékfejlesztési Társaság – Magyar Gazdaságfejlesztési Civil Mozgalom.
GVT – MGCM

Amennyiben céljainkkal egyetért és szívesen dolgozna velünk közösen, esetleg pártoló tag kíván lenni egyesületünkben, kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 6722 Szeged, Török u. 6.
Elnök: Sallay Viktória
Tel.: +36 20 353 55 33
Email: titkarsag@gvt.hu